Malá inventura je festival, který pořádá Nová síť s přehlídkou nejvýraznějších projektů nového divadla, které vznikly na nezávislé divadelní scéně v Praze v předchozím roce. Malá inventura se zaměřuje na současné nezávislé experimentující divadlo s přesahy do tance, fyzického a pohybového divadla, ale i autorské divadlo, které často pracuje s jazykem jako svým dominantním výrazovým prostředkem. Divák může na festivalu zažít i sociální a dokumentární divadlo, které experimentuje s nejrůznějšími formami interakce a divácké účasti. Nechybí ani výtvarné divadlo se silnými architektonickým vnímáním prostoru a důrazem na vizuální stránku a využití technologií. V neposlední řadě v Malé inventuře působí také loutkové, objektové, konceptuální a hudební divadlo, které akcentuje zvukové experimenty či živou hudbu na scéně.

Powered by Froala Editor